Saker att tänka på när du tar Eliquis®

Om du ska genomgå någon operation, biopsi eller tandläkarbehandling ska du tala om för din läkare eller tandläkare att du tar Eliquis®. Du kan behöva sluta ta Eliquis® eller göra ett uppehåll.

Tänk på att berätta för din läkare och tandläkare om du tar några andra läkemedel, inklusive receptfria läkemedel och naturläkemedel (t.ex. Johannesört).

Vissa läkemedel och kosttillskott kan störa den blodförtunnande effekten av Eliquis® och antingen öka risken för blödningar eller göra att läkemedlet får sämre effekt.

Du hittar en fullständig lista över läkemedel som kan påverka Eliquis® i bipacksedeln i läkemedelsförpackningen.

Du ska inte ta Eliquis® om du är gravid, ammar eller har en leversjukdom eller blödningsrubbning om inte din läkare säger annat efter att ha fått denna information. Kom därför ihåg att berätta för din läkare om något av detta gäller dig.

Använd gärna Eliquis® halsband och plånbokskort. Det är ett bra sätt att uppmärksamma sjukvårdspersonal på att du tar blodförtunnande medicin, om du till exempel skulle råka ut för någon olycka såväl utomlands som i Sverige.

Läkarbesök