Hur länge ska du ta Eliquis®?

Längden på behandlingen med Eliquis® kan variera. Det beror delvis på varför du fått Eliquis ordinerat av din läkare. 

Förmaksflimmer

Vid förmaksflimmer, för att förebygga stroke, sträcker sig behandlingstiden över lång tid och är ofta en livslång behandling.

Blodpropp i ben eller lunga

Vid behandling av propp i ben eller lunga är det vanligen så att du tar en inledande dos om två tabletter a 5 mg på morgon och lika mycket på kvällen under 7 dagar. Därefter halveras dosen till en tablett om 5 mg på morgon och kväll så länge som din läkare ordinerat,  vanligtvis minst 3-6 månader.
Fråga din läkare vad som gäller just dig.

Blodproppar efter knä- och höftledsoperation

Vid förebyggande av blodproppar efter knä- eller höftledsoperation är behandlingstiden kort och tidsbegränsad. Vanligen ska du ta Eliquis® i 10-14 dagar vid en knäledsoperationen, medan du kan behöva medicinera med Eliquis® i mellan 32-38 dagar vid en höftledsoperation.

Du ska alltid följa läkarens anvisningar och fortsätta att ta din medicin så länge som din läkare har ordinerat dig att göra det.

SLUTA INTE ATT TA DIN BEHANDLING UTAN ATT FÖRST DISKUTERA DETTA MED DIN LÄKARE!