Överdosering

Tala genast om för din läkare eller sjuksköterska om du har tagit mer än den ordinerade dosen av Eliquis®.

Ta med läkemedelsförpackningen till läkaren, även om det inte finns några tabletter kvar. Om du tar mer Eliquis® än rekommenderat kan du ha en ökad risk för blödningar.

Läkarbesök