Blodpropp i ben eller lunga

När man får en blodpropp levrar sig blodet och bildar en propp inuti ett blodkärl. Proppen gör det svårare för blodet att passera genom blodkärlet. En propp som upptäcks och behandlas tidigt är oftast inte farlig, men blir den större kan den hindra blodcirkulationen allvarligt. Blodproppar är vanligast i benen och börjar ofta i ett blodkärl i ena vaden. Det är mycket ovanligt med blodpropp i båda benen samtidigt.

En blodpropp i ett ben brukar kallas djup ventrombos. Detta på grund av att blodproppen bildas i de djupa blodkärlen i benen som kallas vener. En blodpropp som transporteras upp till och fastnar i lungorna brukar även kallas lungemboli.

Sök vård

Om man tror att man har fått en blodpropp ska man söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning.

Orsak till propp i ben eller lunga

Man har ökad risk att få en blodpropp i ben eller lunga om man:

 • har en infektion
 • är äldre än 65 år
 • är gravid
 • är kraftigt överviktig
 • är rökare
 • har cancer, särskilt vid operationer eller om man behandlas med cytostatika
 • har onormalt många blodkroppar
 • använder p-piller eller andra läkemedel som innehåller östrogen.

Om man inte rör på sig och använder vaderna blir blodcirkulationen i benen långsammare, och det gör att blodproppar bildas lättare. Tänk på detta när du sitter länge t.ex. vid långa flygresor. Tips är att göra tåhävningar och gå en bit när du sitter mycket stilla.

Blodproppar i ben eller lunga kan bildas lättare om man har rubbningar i blodets förmåga att levra sig eller lösa upp proppar. Här kan ärftlighet spela en roll.

Vad en blodpropp kan leda till

En djup venpropp som upptäcks och behandlas tidigt är oftast inte farlig och ger inga bestående problem. En blodpropp i underbenets vener som inte behandlas och som växer sig större, är däremot svårare att behandla och kan hindra blodcirkulationen allvarligt. En blodpropp i en ven kan bli flera decimeter lång. En sådan blodpropp i vaden kan öka i storlek och så småningom nå upp till lår- och bäckenvenerna.

Blodproppar som bildas i benens eller bäckenets vener kan lossna och följa med blodet och fastna i ena eller båda lungorna. Plötslig andnöd, hosta eller håll i sidan av bröstet när man andas kan tyda på att en blodpropp följt med blodet till lungorna och fastnat.

Det är viktigt att du får behandling av din blodpropp då den annars kan lossna och föras till lungorna, vilket kan leda till att du får svårt att andas.

Blodproppens stadier
Normalt benflöde

Vanliga symptom vid djup ventrombos:

 • vaden svullnar och blir varm, ibland även rodnad eller missfärgad
 • benet kan kännas tungt
 • det värker i benet framför allt när man går och använder sin vadmuskel
 • vaden är öm och spänd om man klämmer på den
 • ytliga blodkärl på benet kan synas tydligare och kännas ömma
 • man kan ha lätt feber.

Behandling

För att undvika blodproppar i benen är det viktigt att röra på benen så gott man kan även om man är sängliggande eller är mycket stillasittande. Att sluta röka och gå ner i vikt kan minska risken för att få blodproppar.

Blodproppar måste behandlas av läkare och vanligtvis får man ta blodförtunnande läkemedel. Behandlingen hjälper kroppen att lösa upp proppen så att blodkärlet öppnas igen och dessutom minskar risken för nya proppar.

Om man har en blodpropp i benet får man ofta använda stödstrumpa både under tiden man får behandling och efteråt.

Att tänka på

Komplikationer till blodproppar i ben eller lunga

Cirka 30 % av de som har haft en blodpropp får en ny blodpropp inom 10 år. Därför är det viktigt att du känner igen symptomen och är uppmärksam på dem och söker läkare i tid. Redan de första månaderna efter avslutad behandling kan en ny blodpropp bildas hos en del patienter och då är det viktigt att söka upp läkare snarast.

Rör på benen

För att undvika blodproppar i benen är det viktigt att man använder sina vadmuskler genom att röra sig så gott man kan. När man inte använder sina vadmuskler blir det sämre blodflöde i benet och benet riskerar att svullna upp. Detta gäller vare sig man ligger, sitter eller står.

Det är bra att promenera. Om man är sängliggande kan man försöka trampa med fötterna, vifta med tårna och röra på benen flera gånger varje dag. Vadmusklernas sammandragningar pressar ihop venerna och hjälper till att föra blodet i riktning mot hjärtat.

Om man sitter stilla länge, till exempel under en flygresa, är det bra om man regelbundet rör på och trampar med fötterna. ännu bättre är att gå omkring lite i planet, om man har möjlighet till det. Man kan också använda stödstrumpor för att förebygga blodproppar när man sitter stilla under lång tid, till exempel vid resor. Stödstrumpor kan köpas receptfritt på apotek eller i affärer som säljer olika typer av hjälpmedel. Man ska alltid fråga försäljaren om råd angående storleken.

Om man slutar röka och går ner i vikt kan man sannolikt på sikt minska risken för att få blodproppar i venerna.