Vad är Eliquis?

Eliquis® innehåller den aktiva substansen apixaban och tillhör en grupp av receptbelagda läkemedel som kallas antikoagulantia.

Eliquis packshot

Det finns flera olika typer av antikogulantia. De har lite olika namn och egenskaper beroende på hur de utövar sin effekt. En del tar du som tabletter medan andra kan behöva tas med en spruta.

Eliquis® hjälper till att förhindra att det bildas blodproppar genom att blockera ett av de ämnen som gör att blodet koagulerar. Detta ämne kallas faktor Xa. Därför brukar Eliquis® även kallas för en faktor Xa hämmare (uttalas: faktor 10 a hämmare). Eliquis® tar du som tablett.