Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om Eliquis. Om du inte hittar svaret på din fråga kan du vända dig till din behandlande läkare för mer information.

Om Eliquis®

Vad är Eliquis®?

Eliquis® är ett läkemedel som tunnar ut blodet. Blodförtunnande läkemedel (antikoagulantia) är läkemedel som minskar blodets levringsförmåga.

Läkemedlet hjälper till att:

  • Förebygga blodproppar som kan orsaka stroke om du har förmaksflimmer
  • Behandla blodpropp i ben eller lunga
  • Förebygga blodproppar som kan uppstå som en följd av knä- eller höftledsoperation.
Varför har jag ordinerats Eliquis®?

Din läkare har ordinerat Eliquis® (apixaban). Antingen för att förebygga blodproppar som kan orsaka stroke om du har förmaksflimmer. Alternativt har du fått Eliquis® för att du har en blodpropp i ett ben eller en lunga. Eller så har du fått Eliquis® för att förebygga blodproppar som kan uppstå som en följd av knä- eller höftledsoperation.

Vad ska jag göra om jag glömmer en dos?

Om du glömmer att ta en dos av Eliquis® ska du ta tabletten så fort du kommer på det, sedan ta nästa Eliquis®-tablett på den vanliga tiden, och därefter fortsätta som vanligt.

Om du känner dig osäker ska du fråga din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonalen.

Vad ska jag göra om jag har tagit för mycket Eliquis®?
Vilket ytterligare stöd finns för mig som patient?
Kan jag få Eliquis® färdigpackad i dosett (dosdispensering)?
Om jag är gravid – kan jag ta Eliquis® då?
Om jag ammar – går det bra att ta Eliquis® då?
Hur länge måste jag äta Eliquis®?

 

Om de olika diagnoserna

Vad är förmaksflimmer?
Vad innebär en blodpropp i benet?
Hur uppstår en lungemboli?
Vilka är symtomen på stroke?
Vad är blodproppar och rör de på sig?
Hur vanligt är blodpropp i benet?
Kan jag få en blodpropp i lungan igen?
Hur återställs hjärtrytmen när man har förmaksflimmer?
EKG - Vad är det?
När skall man byta sin onda höft?
Efter en knä- eller höftoperationen - vad sker då?