Det här häftet innehåller information till dig som blivit ordinerad Eliquis®

Eliquis® patientbroschyr

Eliquis® patientbroschyr finns på 12 olika språk, fråga din sköterska eller läkare.

Om du vill ha en fördjupad kunskap gällande blodproppar vid förmaksflimmer eller venös tromboemblism, gå till www.blodproppsskolan.se (in Swedish).

VAD ÄR ELIQUIS®?

Du har fått den här broschyren därför att din läkare har ordinerat Eliquis® (apixaban). Antingen för att du har förmaksflimmer och du fått Eliquis® för att minska risken för stroke orsakat av förmaksflimmer, eller för att du har en blodpropp i ett ben eller en lunga och i detta fall har fått Eliquis® för att behandla dig för den blodproppen.

I det här häftet förklaras vanliga orsaker till din sjukdom, vanliga symptom, vad du kan göra för att minska risken för att insjukna samt praktiska råd vid behandling med Eliquis® med mera.

Vissa delar av häftet är generella för Eliquis® oavsett sjukdom. Det finns också två avsnitt som belyser antingen FÖRMAKSFLIMMER eller BLODPROPP I BEN ELLER LUNGA. Var noga med att läsa det avsnitt som gäller just dig.

Du bör också läsa bipacksedeln som finns i din läkemedelsförpackning. Den återfinner du även på www.fass.se.

FÖR DIG MED FÖRMAKSFLIMMER

Förmaksflimmer är en hjärt-sjukdom som gör att ditt hjärta slår snabbt och i otakt.

Många människor med förmaksflimmer märker inte några symptom, men du kan känna av en snabb och/eller oregelbunden hjärtrytm. Vissa människor beskriver det som ”hjärtklappning”. Andra möjliga symptom kan vara:

 • trötthet
 • andfåddhet
 • bröstsmärta
 • yrsel

Hur kommer det att gå?

Man kan leva med förmaksflimmer som kommer i attacker hela livet. Periodvis kan man ha behov av läkemedelsbehandling. Det varierar väldigt mycket från person till person hur ofta man får attacker och hur mycket besvär man får av dem. En del har endast attacker med flera års mellanrum, andra kan ha flera attacker i veckan. Vissa känner inte av sina attacker, andra får tydliga besvär. Mellan attackerna kan man leva precis som vanligt. Ju längre tid man har haft återkommande besvär desto större risk är det att förmaksflimret blir kvar och inte går tillbaka.

Förmaksflimmer kan förekomma som separata ”episoder”, som varar från några minuter upp till flera dagar. Detta kallas ”paroxysmalt förmaksflimmer”, vilket helt enkelt betyder ”förmaksflimmer som kommer attackvis”. Det finns också förmaksflimmer som kan beskrivas som ”ihållande” eller ”permanent”. Det betyder att flimret finns hela tiden.

Förmaksflimmer beror på att de celler som styr dina hjärtslag inte fungerar som de ska. Det gör att hjärtats naturliga takthållare blir förvirrad så att den inte kan kontrollera hjärtats rytm.

Vid förmaksflimmer kan de båda övre hjärtrummen inte dra ihop sig ordentligt, och därför kan inte blodet pumpas ut som vanligt. Ett sådant hjärtrum kallas ett förmak, och det är 8 därför det heter förmaksflimmer.

ORSAKEN TILL FÖRMAKSFLIMMER

Den exakta orsaken till förmaksflimmer är inte helt klarlagd, men risken ökar när man blir äldre och det är vanligt hos personer med andra hjärtproblem.

Till exempel:

 • högt blodtryck
 • förträngning/stopp i de blodkärl som försörjer hjärtat
 • hjärtinfarkt
 • medfödd hjärtsjukdom eller efter en hjärtoperation
 • tobak
 • kaffe
 • alkoholöverkonsumtion
 • stress
 • hjärtsvikt
 • hypertyreos (överproduktion av sköldkörtelhormon)

VAD KAN FÖRMAKSFLIMMER LEDA TILL?

Den största risken med förmaksflimmer är att man har en ökad risk att drabbas av stroke.

Eftersom blodet inte pumpas ut på rätt sätt från hjärtat, kan det ansamlas i hjärtat och bilda ett koagel, som är en ansamling med levrat blod. Om koaglet lämnar hjärtat och tar sig ut i de små blodkärlen i hjärnan blockeras blodflödet vilket leder till en stroke.

Personer med förmaksflimmer löper större risk att drabbas av stroke än personer som inte har förmaksflimmer.

Stroke Symptoms

En stroke kan komma plötsligt. Du måste agera snabbt. Här är några saker att vara uppmärksam på, som kan hjälpa dig att känna igen en stroke.

Testa stroke med AKUT-test

ANSIKTE

Ansiktsförlamning?
Le och visa tänderna
Är personen sned i ansiktet?
Hänger mungipan?
RING 112

KROPPSDEL

Förlamning i en arm??
Lyft armarna och håll kvar i 10sekunder. Har personen tecken till svaghet/förlamning i någon arm?
RING 112

UTTAL

Svårigheter att tala, läsa eller förstå tal? Säg meningen: "Det är vackert väder idag".
Har personen svårt att htitta ord, säga rätt ord eller talar sluddrigt?
RING 112

TID

Symptomen kommer plötsligt och måste behandlas snabbt!

Andra symptom kan vara svaghet eller domningar/förlamning i ena halvan av kroppen, synbortfall eller dimsyn på det ena eller båda ögonen, förvirring, yrsel eller ostadighet.

Om du märker något av de här symptomen måste du genast kontakta läkare.

Så kan man minska risken för flimmer

De gånger som man får attacker av förmaksflimmer och de verkar ha utlösts av någon speciell anledning, kan man själv försöka minska risken för nya attacker genom att undvika den utlösande orsaken. Man kan avstå från att dricka alkohol, försöka undvika stressiga situationer eller diskutera byte av läkemedel med sin läkare.

För många är det omöjligt att påverka attackerna med förmaksflimmer. De kan till exempel börja när man sover. Genom att avstå från att röka, äta mindre fettrik mat och motionera minskar risken att man får hjärtoch kärlsjukdomar, vilket i sin tur kan minska risken för förmaksflimmer. Man kan även minska antalet attacker med hjälp av läkemedel.

LÄKEMEDEL SOM TUNNAR UT BLODET

Blodförtunnande läkemedel (antikoagulantia) är läkemedel som gör att blodet koagulerar långsammare.

Det hjälper till att förebygga blodproppar som orsakar stroke.

Din läkare har noggrant bedömt din risk att få en stroke och har beslutat att ordinera det blodförtunnande läkemedlet Eliquis®.

Syftet med Eliquis® är att minska risken att du får en stroke orsakad av förmaksflimmer.

DITT LÄKEMEDEL

Ta alltid Eliquis® enligt din läkares ordination.

Eliquis® tas alltid 2 gånger om dagen, till exempel en gång på morgonen och en gång på kvällen. Försök att ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag. Det kan underlätta att ta dem i samband med någon annan vardagsrutin du redan har och som du brukar göra två gånger om dagen.

Den vanliga dosen för Eliquis® är en 5 mg-tablett två gånger om dagen. (Vissa patientgrupper kan ordineras 2,5 mg två gånger om dagen).

Du ska svälja Eliquis®-tabletten med ett glas vatten. Du kan ta den med eller utan mat. Tabletten kan krossas om du har svårt att svälja. Vid behov kan du ta ut Eliquis®-tabletterna ur blisterförpackningen och lägga dem i en dosett. Du kan anmäla ditt intresse för flera olika hjälpmedel för att komma ihåg att ta dina tabletter. Vi kallar detta hjälpmedelspaket för ”Continuum of Care”. Fråga din läkare eller sjuksköterska.

FÖR DIG MED PROPP I BEN ELLER LUNGA

När man får en blodpropp levrar sig blodet och bildar en propp inuti ett blodkärl. Proppen gör det svårare för blodet att passera genom blodkärlet. En propp som upptäcks och behandlas tidigt är oftast inte farlig, men blir den större kan den hindra blodcirkulationen allvarligt. Blodproppar är vanligast i benen och börjar ofta i ett blodkärl i ena vaden. Det är mycket ovanligt med blodpropp i båda benen samtidigt.

Sök vård

Om man tror att man har fått en blodpropp ska man söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning.

ORSAK TILL PROPP I BEN ELLER LUNGA

Man har ökad risk att få en blodpropp i ben eller lunga om man:

 • har en infektion
 • är äldre än 65år
 • är gravid
 • är kraftigt överviktig
 • är rökare
 • har cancer, säkrskilt vid operationer eller om man behandlas med cytostatika
 • har onormalt många blodkroppar
 • använder p-piller eler andra läkemedel som innehåller östrogen

Om man inte rör på sig och använder vaderna blir blodcirkulationen i benen långsammare, och det gör att blodproppar bildas lättare. Tänk på detta när du sitter länge t.ex. vid långa flygresor. Tips är att göra tåhävningar och gå en bit när du sitter mycket stilla.

Blodproppar i ben eller lunga kan bildas lättare om man har rubbningar i blodets förmåga att levra sig eller lösa upp proppar. Här kan ärftlighet spela en roll.

VAD EN BLODPROPP KAN LEDA TILL

En djup venpropp som upptäcks och behandlas tidigt är oftast inte farlig och ger inga bestående problem. En blodpropp i underbenets vener som inte behandlas och som växer sig större, är däremot svårare att behandla och kan hindra blodcirkulationen allvarligt. En blodpropp i en ven kan bli flera decimeter lång. En sådan blodpropp i vaden kan öka i storlek och så småningom nå upp till lår-och bäckenvenerna.

Blodproppar som bildas i benens eller bäckenets vener kan lossna och följa med blodet och fastna i ena eller båda lungorna. Plötslig andnöd, hosta eller håll i sidan av bröstet när man andas kan tyda på att en blodpropp följt med blodet till lungorna och fastnat.

Det är viktigt att du får behandling av din blodpropp då den annars kan lossna och föras till lungorna, vilket kan leda till att du får svårt att andas.

Vanliga symptom vid blodpropp i ett ben:

 • vaden svullnar och blir varm, ibland även rodnad eller missfärgad
 • benet kan kännas tungt
 • det värker i benet framför allt när man går och använder sin vadmuskel
 • vaden är öm och spänd om man klämmer på den
 • ytliga blodkärl på benet kan synas tydligare och kännas ömma
 • man kan ha lätt feber.

BEHANDLING

För att undvika blodproppar i benen är det viktigt att röra på benen så gott man kan även om man är sängliggande eller är mycket stillasittande. Att sluta röka och gå ner i vikt kan minska risken för att få blodproppar.

Blodproppar måste behandlas av läkare och vanligtvis får man ta blodförtunnande läkemedel. Behandlingen hjälper kroppen att lösa upp proppen så att blodkärlet öppnas igen och dessutom minskar risken för nya proppar.

Om man har en blodpropp i benet får man ofta använda stödstrumpa både under tiden man får behandling och efteråt.

HUR DU TAR ELIQUIS®

Du skall alltid ta Eliquis® enligt din läkares ordination. Vid behandling av proppar i ben eller lunga är det vanligaste att du tar dina tabletter enligt följande:

VANLIGAST är att du skall ta TVÅ tabletter om 5 mg på morgonen och två tabletter om 5 mg på kvällen under 7 dagar.

Sedan halverar du mängden tabletter och tar EN tablett om 5 mg morgon och kväll i minst 3 månader.

Om du har haft upprepade blodproppar kan du behöva ta ditt blodförtunnande läkemedel i flera år. Sluta inte förrän din läkare säger att du skall, allt för att minska risken för dålig behandlingseffekt och risken för återfall. Du kan läsa mera om hur du använder Eliquis® på bipacksedeln i din läkemedelsförpackning.

ATT TÄNKA PÅ

Komplikationer till blodproppar i ben eller lunga

Cirka 30 % av de som har haft en blodpropp får en ny blodpropp inom 10 år. Därför är det viktigt att du känner igen symptomen och är uppmärksam på dem och söker läkare i tid. Redan de första månaderna efter avslutad behandling kan en ny blodpropp bildas hos en del patienter och då är det viktigt att söka upp läkare snarast.

Rör på benen

För att undvika blodproppar i benen är det viktigt att man använder sina vadmuskler genom att röra sig så gott man kan. När man inte använder sina vadmuskler blir det sämre blodflöde i benet och benet riskerar att svullna upp. Detta gäller både om man ligger, sitter eller står.

Det är bra att promenera. Om man är sängliggande kan man försöka trampa med fötterna, vifta med tårna och röra på benen flera gånger varje dag. Vadmusklernas sammandragningar pressar ihop venerna och hjälper till att föra blodet i riktning mot hjärtat.

Om man sitter stilla länge, till exempel under en flygresa, är det bra om man regelbundet rör på och trampar med fötterna. Ännu bättre är att gå omkring lite i planet, om man har möjlighet till det. Man kan också använda stödstrumpor för att förebygga blodproppar när man sitter stilla under lång tid, till exempel vid resor. Stödstrumpor kan köpas receptfritt på apotek eller i affärer som säljer olika typer av hjälpmedel. Man ska alltid fråga försäljaren om råd angående storleken.

Om man slutar röka och går ner i vikt kan man sannolikt på sikt minska risken för att få blodproppar i venerna.

SAKER ATT TÄNKA PÅ NÄR DU TAR ELIQUIS®

Vad ska jag göra om jag har tagit för mycket Eliquis®?

Tala genast om för din läkare eller sjuksköterska om du har tagit mer än den ordinerade dosen av Eliquis®. Ta med läkemedelsförpackningen till läkaren, även om det inte finns några tabletter kvar. Om du tar mer Eliquis® än rekommenderat kan du ha en ökad risk för blödningar.

Vid kontakt med sjukvård/tandvård?

Om du ska genomgå någon operation, biopsi eller tandläkarbehandling ska du tala om för din läkare eller tandläkare att du tar Eliquis®. Du kan behöva sluta ta Eliquis® eller göra ett uppehåll.

Tänk på att berätta för din läkare och tandläkare om du tar några andra läkemedel, inklusive receptfria läkemedel och naturläkemedel (t.ex. johannesört).

Använd gärna Eliquis®-halsbandet och plånbokskortet. Det är en bra ”försäkring” om du skulle råka ut för någon olycka så väl utomlands som i Sverige.

Läkemedel och kosttillskott?

Vissa läkemedel och kosttillskott kan störa den blodförtunnande effekten av Eliquis® och antingen öka risken för blödningar eller göra att läkemedlet får sämre effekt.

Du hittar en fullständig lista över läkemedel som kan påverka Eliquis® i bipacksedeln i läkemedelsförpackningen.

Graviditet eller sjukdom?

Du ska inte ta Eliquis® om du är gravid, ammar eller har en leversjukdom eller blödningsrubbning om inte din läkare säger annat efter att han fått denna information. Kom därför ihåg att berätta för din läkare om något av detta gäller dig.

Hur länge ska du ta Eliquis®?

Längden på behandlingen med Eliquis® kan variera; vissa personer kan behöva ta det på obestämd tid. Du ska alltid följa läkarens anvisningar och fortsätta att ta din medicin så länge som läkaren har sagt till dig att göra det.

SLUTA INTE ATT TA ELIQUIS® UTAN ATT FÖRST DISKUTERA DETTA MED DIN LÄKARE!

Vad ska jag göra om jag glömmer en dos?

Om du glömmer att ta en dos av Eliquis® ska du ta tabletten så fort du kommer på det, sedan ta nästa Eliquis®-tablett på den vanliga tiden och därefter fortsätta som vanligt. Om du känner dig osäker ska du fråga din läkare eller den som sköter din medicinering.

Patientstöd

När du blev ordinerad Eliquis® kan du ha fått ett ”startkit Eliquis®” med olika patientstöd. I startkitet kan du anmäla ditt intresse för fler patientstöd, för att hjälpa dig att förstå din sjukdom, komma igång med din behandling eller att komma ihåg din medicin. Om du inte fått startkitet, ta kontakt med din 36 sjukvårdskontakt så kan de hjälpa dig.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Eliquis® orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mera om biverkningar kan du läsa i din bipacksedel som medföljer i din läkemedelsförpackning.

Precis som andra liknande läkemedel (blodförtunnande medel) kan Eliquis® bidraga till blödningar som kan kräva omedelbar läkarvård.

Andra förekommande biverkningar är blåmärken, blod i urinen (som färgar den skär eller röd) eller näsblod, även illamående förekommer. Vid oväntade blödningar kontakta din läkare eller sköterska.

Berätta för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får några biverkningar, även om de inte finns med i bipacksedeln eller i detta häfte.

Tala alltid om för din läkare och tandläkare att du tar Eliquis®. Ska du opereras eller göra ett ingrepp hos din tandläkare berätta alltid att du tar Eliquis®, då det kan behövas sättas ut en till två dagar innan operation eller om du till exempel ska dra ut en tand.

LEVA HÄLSOSAMT

En kombination av sund livsstil och rätt medicinering hjälper dig att hantera din sjukdom eller behandla din blodpropp. Tänk på följande livsstilsfaktorer och hur de kan påverka dig:

 • Kost: ät mycket färsk frukt och grönsaker och undvik fett kött och alltför mycket processade livsmedel eller färdigmat. På så sätt bidrar du till att hålla dina kolesterolnivåer under kontroll. Minska på saltet för att hjälpa till att få kontroll över högt blodtryck, en annan faktor som kan bidra till exempelvis förmaksflimmer.
 • Motion: regelbunden fysisk aktivitet bidrar inte bara till att hålla vikten under kontroll, utan hjälper dig också att behålla en positiv syn på livet. Rådgör med din läkare/sköterska eller apotekspersonal innan du börjar med några nya former av motion eller sport, så att du vet att det inte är farligt med tanke på ditt hälsotillstånd. Undvik kampsport och dykning.
 • Stress: människor som är stressade drabbas oftare av vissa sjukdomar, till exempel förmaksflimmer. Försök att hitta sätt att hantera din stress och få in motion i vardagen.

ONLINE TIPS

Blodproppsskolan
www.blodproppsskolan.se

STROKE-riksförbundet
www.strokeforbundet.se

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
www.hjart-lung.se

Anticoagulation Europe
www.anticoagulationeurope.org

Atrial Fibrillation Association
www.afa-international.org

1177 Vårdguiden
www.1177.se

Patientföreningen mot venös tromboemblism
www.blodproppar.se

Eliquis® tillhör en grupp läkemedel som kallas antikoagulantia (blodförtunnande). Detta läkemedel bidrar till att förhindra att blodproppar bildas genom att blockera faktor Xa som är en viktig komponent vid levring av blodet. Den verksamma substansen i Eliquis® heter apixaban. Eliquis® fi nns som fi lmdragerade tabletter i styrkan 2,5 och 5 mg. Eliquis® används till vuxna: 1. För att förhindra att blodproppar (djupa ventromboser, DVT) bildas efter höft- eller knäledsoperationer. 2. För att förhindra att blodproppar bildas i hjärtat hos patienter med oregelbunden hjärtrytm (förmaksfl immer) och ytterligare minst en riskfaktor. Blodproppar kan lossna och transporteras till hjärnan och där orsaka en stroke, eller till andra organ och förhindra normalt blodfl öde till dessa organ. 3. För att behandla blodproppar i benens vener (djup ventrombos) och i blodkärlen i lungorna (lungemboli) och för att förebygga att blodproppar återkommer i blodkärlen i benen och/eller lungorna. Använd inte Eliquis® om: du är allergisk mot apixaban eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel, du blöder mycket, du har en sjukdom i ett organ i kroppen som ökar risken för allvarlig blödning (såsom pågående eller nyligen inträffat sår i mage eller tarm, nyligen inträffad blödning i hjärnan), du har en leversjukdom som leder till ökad blödningsrisk (hepatisk koagulopati), du tar mediciner för att förhindra blodproppar (t.ex. warfarin, rivaroxaban, dabigatran eller heparin), förutom vid byte av blodförtunnande behandling eller under tiden du har en ven- eller artärkateter och du får heparin för att hålla denna öppen, du har konstgjord hjärtklaff.

För fullständig information om Eliquis®, läs noga bipacksedeln som medföljer förpackningen (see även www.fass.se). Denna text är baserad på bipacksedel från November 2016.

Bristol-Myers Squibb AB, +46 (0)8-7047100, www.bms.se
Pfizer AB, +46 (0)8-550 52 000, www.pfizer.se

EUAPI265