Elkonvertering – att förebygga stroke vid förmaksflimmer

Elkonvertering innebär att man under narkos påverkar hjärtat med elektrisk energi för att korrigera hjärtats rytm. Behandlingen tar mellan fem och tio minuter. Elkonvertering används oftast för att behandla två olika rytmrubbningar, förmaksfimmer och förmaksfladder, i hjärtats förmak.

Före och efter elkonvertering måste du ta blodförtunnande läkemedel, som påverkar blodets levringsförmåga. Sluta aldrig ta dina blodförtunnande läkemedel utan din läkares ordination. Som en del av förberedelserna inför en narkos ingår fasta under sex till åtta timmar. Det innebär att du inte får äta något från klockan 24.00 kvällen före behandlingen.

Det är viktigt att du tar dina blodförtunnande läkemedel enligt din läkares ordination före och efter din elkonvertering. Resultatet av elkonverteringen kan påverkas vid utebliven tablett. För att verkligen ha kontroll och påminna dig om vikten av detta kan du vårt digitala hjälpmedel morgon och kväll då du har tagit dina blodförtunnande läkemedel.

Digitalt stöd för att förbereda inför och efter elkonvertering

Använd gärna denna digitala kalender som stöd för att se till att du tar dina blodförtunnande läkemedel före och efter elkonvertering. Du kan öppna kalendern och fylla i både morgon och kväll att du tagit dina läkemedel. För att spara dessa uppgifter behöver du använda samma dator under de veckor du bevakar ditt tablettintag, annars försvinner informationen du sparat på skärmen. Du kan också ladda ned och skriva ut kalendern om du hellre vill bocka av mätningen för hand.

Vänligen notera att inga datauppgifter lagras hos BMS vid digital användning av denna kalender.

Använd digital kalender