Elkonvertering – att förebygga stroke vid förmaksflimmer

Elkonvertering innebär att man under narkos påverkar hjärtat med elektrisk energi för att korrigera hjärtats rytm. Behandlingen tar mellan fem och tio minuter. Elkonvertering används oftast för att behandla två olika rytmrubbningar, förmaksfimmer och förmaksfladder, i hjärtats förmak.

Före och efter elkonvertering måste du ta blodförtunnande läkemedel, som påverkar blodets levringsförmåga. Sluta aldrig ta dina blodförtunnande läkemedel utan din läkares ordination. Som en del av förberedelserna inför en narkos ingår fasta under sex till åtta timmar. Det innebär att du inte får äta något från klockan 24.00 kvällen före behandlingen.

Det är viktigt att du tar dina blodförtunnande läkemedel enligt din läkares ordination före och efter din elkonvertering. Resultatet av elkonverteringen kan påverkas vid utebliven tablett. För att verkligen ha kontroll och påminna dig om vikten av detta kan du vårt digitala hjälpmedel morgon och kväll då du har tagit dina blodförtunnande läkemedel.

När du klickar in dina val sparas dessa automatiskt.

Vänligen notera att inga datauppgifter lagras hos BMS vid digital användning av denna kalender

Elkonverteringskalender

Välj datum och klicka i kryssrutan om du tagit din morgon- eller kvällstablett. Du kan även göra en notering om du behöver göra en anmärkning.

Vecka 1 Datum Morgon Kväll Noteringar
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7