Anmälan till Eliquis® Patientstöd

Nu när du blivit ordinerad Eliquis® är det viktigt att du tar din medicin som föreskrivet tills din läkare ger dig annan information. Eliquis® patientstöd innefattar olika stöd för att hjälpa dig. De ersätter dock inte den kontakt du har med din ordinarie vårdgivare.

Syftet med patientstödet

Patientstödet har utformats för att ge dig verktyg för följande:

  • Förstå din sjukdom
  • Lära dig hur din medicin fungerar
  • Erbjuda dig ytterligare samtalsstöd av svensk sjuksköterska (enbart vid förmaksflimmer)
  • Hjälpa dig att komma ihåg att ta din medicin och, framför allt hjälpa dig till en bra hälsa

Hur du anmäler dig

För dig som patient är patientstödet helt kostnadsfritt. För att ta del av patientstödet behöver du fylla i ditt namn och ditt telefonnummer nedan. Du kommer sedan att bli kontaktad inom 2 veckor.

  • Telefonstöd sjuksköterska (enbart vid förmaksflimmer och på svenska)
  • Patientinformationsbroschyr
  • Nyhetsbrev - brevskola för utbildning och goda råda (enbart vid förmaksflimmer)
  • Blodproppsskolan - webbaserad utbildning för ökad kunskap och inspiration
  • iPhone App med medicinpåminnelse & praktiska livstilsråd (enbart vid förmaksflimmer)