Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Eliquis® orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

De mest vanliga biverkningarna som kan förekomma är olika typer av blödningar, bland annat:

  • i ögonen
  • i mage, tarm eller mörkt/svart blod i avföringen
  • blod i urinen (som färgar den skär eller röd)
  • blödning från näsan
  • blödning från tandköttet
  • blåmärken och svullnad

Precis som andra liknande läkemedel (blodförtunnande medel) kan Eliquis® bidraga till blödningar som kan kräva omedelbar läkarvård.

Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns här. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket.

Så här går du tillväga för att rapportera en biverkning eller göra en reklamation:

Reklamation: om du behöver reklamera ett läkemedel, vänligen kontakta närmaste apotek eller Bristol Myers Squibb på telefonnummer 08- 585 07 304 eller via e-post: medinfo.sweden@bms.com

Biverkning: för att rapportera en biverkning hänvisar vi till Läkemedelsverket eller till Bristol Myers Squibb på telefonnummer 08- 585 07 304 eller via e-post: medinfo.sweden@bms.com eller till Pfizer AB på telefonnummer 08-550 520 00.