Frågor och svar om förmaksflimmer

Vad är förmaksflimmer?

Vilka är symtomen på stroke?

Hur återställs hjärtrytmen när man har förmaksflimmer?

EKG – vad är det?

Frågor och svar om Eliquis® vid förmaksflimmer

Vad är Eliquis®?

Varför har jag ordinerats Eliquis®?

Vad ska jag göra om jag glömmer en dos?

Vad ska jag göra om jag har tagit för mycket Eliquis®?

Vilket ytterligare stöd finns för mig som patient?

Kan jag få Eliquis® färdigpackad i dosett (dosdispensering)?

Behöver jag kontrollera mina blodvärden (PK/INR) kontinuerligt precis som med waran?

Om jag är gravid – kan jag ta Eliquis® då?

Om jag ammar – går det bra att ta Eliquis® då?

Hur länge måste jag äta Eliquis®?