Eliquis® patientstöd

När du blev ordinerad Eliquis® kan du ha fått ett “Eliquis® startkit” av din läkare eller sjuksköterska. Patientstödet är tänkt att på olika sätt hjälpa dig att förstå din sjukdom, komma igång med din behandling och erbjuda olika verktyg för att du ska komma ihåg din medicin. Om du inte fått det, ta kontakt med din sjukvårdskontakt så kan de hjälpa dig.

Patientkort

Patientkortet innehåller viktig säkerhetsinformation om din behandling och ska visas upp när du besöker apotek, tandläkare och all annan sjukvårdspersonal som behandlar dig. Kortet ligger i din förpackning med Eliquis® och du kan även ladda ner och skriva ut det här. Den engelska versionen kan vara bra att ta med om du åker utomlands.

Patientbroschyren för förmaksflimmer och blodpropp

Information om Eliquis® finns tillgänglig på olika språk som digital, bläddervänlig broschyr som även kan skrivas ut.

Tänk på att första delen av broschyren enbart riktar sig till dig som har förmaksflimmer och den andra enbart till dig som har blodpropp. I slutet av broschyren finns ett generellt avsnitt som gäller för både förmaksflimmer och blodpropp.

Få mer kunskap steg för steg i Blodproppsskolan

Denna e-learning är framtagen för att på ett enkelt sätt gå igenom blodproppsskolans innehåll steg för steg. Utbildningen ger dig god kunskap om hur blodproppar bildas, vilka bakomliggande sjukdomar och faktorer det finns samt de vanligaste åtgärderna för att förhindra att blodproppar bildas. Efter varje avsnitt finns det frågor att besvara där du kan testa dig själv på innehållet.

Det är vår förhoppning att du ska känna dig trygg med den kunskap du fått i ämnet blodproppar efter du gått igenom denna utbildning.

Lycka till!

Avsnitt:

Det friska blodomloppet

Förmaksflimmer

Blodproppar

Klaffsjukdomar

Blodförtunnande mediciner