Vad är Eliquis®?

Eliquis® innehåller den aktiva substansen apixaban och tillhör en grupp av receptbelagda läkemedel som kallas antikoagulantia.

Det finns flera olika typer av antikoagulantia. De har lite olika namn och egenskaper beroende på hur de verkar. En del tar du som tabletter medan andra kan behöva tas med en spruta.

Eliquis® hjälper till att förhindra att det bildas blodproppar genom att blockera ett av de ämnen som gör att blodet koagulerar. Detta ämne kallas faktor Xa. Därför brukar Eliquis® även kallas för en faktor Xa-hämmare (uttalas: faktor 10 a-hämmare). Eliquis® tar du som tablett.

Se en kort film (ca 2 minuter) om din behandling med Eliquis®

Dosering

Ta alltid Eliquis® enligt din läkares ordination.

Så här tar du Eliquis® vid behandling av proppar i ben eller lunga

Du ska alltid ta Eliquis® enligt din läkares ordination. Vid behandling av proppar i ben eller lunga är det vanligaste att du tar dina tabletter enligt följande:

7 första dagarna

VANLIGAST är att du ska ta två tabletter om 5 mg på morgonen och två tabletter om 5 mg på kvällen under 7 dagar.

Därefter

Sedan halverar du mängden tabletter och tar EN tablett om 5 mg morgon och kväll så länge som din läkare ordinerat dig, men vanligtvis i minst 3-6 månader.

Om du har haft upprepade blodproppar kan du behöva ta ditt blodförtunnande läkemedel i flera år. Sluta inte förrän din läkare säger att du ska, allt för att minska risken för dålig behandlingseffekt och risk för återfall.

Du kan läsa mera om hur du använder Eliquis® på bipacksedeln i din läkemedelsförpackning.

Vad gör du om du glömmer en dos?

Om du glömmer att ta en dos av Eliquis® ska du ta tabletten så fort du kommer på det, sedan ta nästa Eliquis®-tablett på den vanliga tiden och därefter fortsätta som vanligt. Om du känner dig osäker ska du fråga din läkare eller den som sköter din medicinering.

Vad gör du om du har tagit för mycket Eliquis®?

Tala genast om för din läkare eller sjuksköterska om du har tagit mer än den ordinerade dosen av Eliquis®.

Ta med läkemedelsförpackningen till läkaren, även om det inte finns några tabletter kvar. Om du tar mer Eliquis® än rekommenderat så kan du ha en ökad risk för blödningar.

SLUTA INTE ATT TA DIN BEHANDLING UTAN ATT FÖRST DISKUTERA DET MED DIN LÄKARE!

Hur länge ska du ta Eliquis®?

Längden på behandlingen med Eliquis® kan variera, och den beror delvis på varför du fått Eliquis® ordinerat av din läkare.

Blodpropp i ben eller lunga

Vid behandling av propp i ben eller lunga är det vanligen så att du tar en inledande dos med två tabletter à 5 mg på morgon och lika mycket på kvällen under 7 dagar. Därefter halveras dosen till en tablett om 5 mg på morgon och kväll så länge som din läkare ordinerat, vanligtvis i minst 3-6 månader. Fråga din läkare vad som gäller för just dig.

Du ska alltid följa läkarens anvisningar och fortsätta att ta din medicin så länge som din läkare har ordinerat dig att göra det.

Saker att tänka på när du tar Eliquis®

Om du ska genomgå en operation, biopsi eller tandläkarbehandling ska du i förväg tala om för din läkare eller tandläkare att du tar Eliquis®, eftersom du kan behöva sluta ta Eliquis® eller göra ett uppehåll.

Tänk på att berätta för din läkare och tandläkare om du tar några andra läkemedel, inklusive receptfria läkemedel och naturläkemedel (t ex johannesört). Vissa läkemedel och kosttillskott kan nämligen störa den blodförtunnande effekten av Eliquis® och antingen öka risken för blödningar eller göra att läkemedlet får sämre effekt. Du hittar en lista över läkemedel som kan påverka Eliquis® i bipacksedeln i läkemedelsförpackningen.

Du ska inte ta Eliquis® om du är gravid, ammar eller har en leversjukdom eller blödningsrubbning om inte din läkare säger annat efter att ha fått denna information. Kom därför ihåg att berätta för din läkare om något av detta gäller dig.

Använd gärna Eliquis®-halsband och plånbokskort. Det är ett bra sätt att uppmärksamma sjukvårdspersonal på att du tar blodförtunnande medicin, om du till exempel skulle råka ut för en olycka i Sverige eller utomlands.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Eliquis® orsaka biverkningar men alla behöver inte få dem. De vanligaste biverkningarna som kan förekomma är olika typer av blödningar, bland annat:

  • i ögonen
  • blåmärken och svullnad
  • blödning från näsan
  • i mage, tarm eller mörkt/svart blod i avföringen
  • blödning från tandköttet
  • blod i urinen (som färgar den rosa eller röd)

Precis som andra liknande läkemedel (blodförtunnande medel) kan Eliquis® bidra till blödningar som kan kräva omedelbar läkarvård. Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns här. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket.

Så här går du tillväga för att rapportera en biverkning eller göra en reklamation:

Reklamation:

om du behöver reklamera ett läkemedel, vänligen kontakta närmaste apotek eller Bristol Myers Squibb på telefonnummer 08- 585 07 304 eller via e-post: medinfo.sweden@bms.com

Biverkning:

för att rapportera en biverkning hänvisar vi till Läkemedelsverket eller till Bristol Myers Squibb på telefonnummer 08- 585 07 304 eller via e-post: medinfo.sweden@bms.com eller till Pfizer AB på telefonnummer 08- 550 520 00.