Patientbroschyr

För att förhindra blodproppar efter höft- eller knäbytesoperation. Denna broschyr innehåller information för dem som fått Eliquis® (apixaban) förskrivet efter höft- eller knäledsoperation.

Patientkort

Patientkortet innehåller viktig säkerhetsinformation om din behandling och ska visas upp när du besöker apotek, tandläkare och all annan sjukvårdspersonal som behandlar dig. Kortet ligger i din förpackning med Eliquis® och du kan även ladda ner och skriva ut det här. Den engelska versionen kan vara bra att ta med om du åker utomlands.

Få mer kunskap i Blodproppsskolan

Denna e-learning är framtagen för att på ett enkelt sätt gå igenom blodproppsskolans innehåll steg för steg. Utbildningen ger dig god kunskap om hur blodproppar bildas, vilka bakomliggande sjukdomar och faktorer det finns samt de vanligaste åtgärderna för att förhindra att blodproppar bildas. Efter varje avsnitt finns det frågor att besvara där du kan testa dig själv på innehållet.

Det är vår förhoppning att du ska känna dig trygg med den kunskap du fått i ämnet blodproppar efter du gått igenom denna utbildning.

Lycka till!

Avsnitt:

Det friska blodomloppet

Förmaksflimmer

Blodproppar

Klaffsjukdomar

Blodförtunnande mediciner