Eliquis® som förebyggande behandling vid höft- eller knäledsoperation

Vid operation av knä- och höftleder finns en förhöjd risk för blodpropp, eller venös trombembolism, som det också heter. Din läkare har förskrivit Eliquis® för att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsoperation.

Vad är venös tromboembolism (VTE)?

Ordet “venös” talar om att något har samband med venerna (en typ av blodådror). En trombos uppstår när ett blodkärl, som transporterar runt blodet i kroppen, blir blockerat av en blodpropp (en tromb). Om en blodpropp lossnar från det ställe där den bildades och följer med blodet tills den fastnar i ett smalare blodkärl någon annanstans i kroppen, kallas det en emboli.

En djup ventrombos (DVT) är en blodpropp som bildas i de djupa venerna i benen, det vill säga de som löper genom musklerna i vaderna och låren. En djup ventrombos kan blockera blodflödet i venen helt eller delvis och ge symtom av typen smärta, ömhet och svullnad i vaden, som ibland kan bli varm och röd. I vissa fall märks inga symtom och djup ventrombos diagnostiseras först om det uppstår en komplikation, som en lungemboli (propp i lungan).

Vid en lungemboli (LE) bryter sig en del av en blodpropp från en djup ventrombos loss och transporteras till de smalare kärlen i lungorna och fastnar där. Detta leder till att den blockerar blodflödet till en del av lungan. Symtomen på en lungemboli är bröstsmärta och andnöd och kräver omedelbar behandling. Om du skulle känna av sådana symtom måste du genast kontakta läkare eller sjukvården.

Venös tromboembolism är en term som omfattar både djup ventrombos och lungemboli.

Orsak

Vad är det som orsakar venös tromboembolism?

Blodets koagulation är en naturlig process som stoppar blödningar. Benmusklernas rörelser hjälper till att pressa tillbaka blodet genom de djupa benvenerna till hjärtat, så att ett normalt blodflöde upprätthålls.

Om blodet börjar rinna långsammare än vanligt genom venerna, kan det börja koagulera och bilda blodproppar. Detta händer oftare under perioder med nedsatt rörlighet, som under och efter en operation. Risken för sådana blodproppar ökar också efter en större operation, då kroppen försöker stoppa blodförlusten och läka de blodkärl som skadades under operationen.

Även om inte alla som opereras får en blodpropp, kan vissa typer av venös tromboembolism vara allvarliga. Därför är det verkligen viktigt att försöka förhindra att dessa blodproppar över huvud taget bildas.

Förebygg VTE

Hur kan man förebygga venös tromboembolism?

Man kan minska risken för venös tromboembolism på flera olika sätt:

Stödstrumpor

Strumporna hindrar blodet från att ansamlas i de djupa venerna. På så sätt hjälper de till att upprätthålla det normala blodflödet.

Ben- och fotrörelser

Din sjukgymnast ger dig ett träningsprogram som du ska följa efter operationen. Genom att träna fot- och benmuskler hjälper du till att upprätthålla ett normalt blodflöde i de djupa venerna.

Rikligt med dryck

Genom att se till att kroppen har tillräckligt med vatten kan man minska risken för blodproppar.

Pumpstövlar
(intermittent pneumatisk kompression; IPC)

Den här metoden används bara av vissa patienter medan de är kvar på sjukhuset. Om patientens rörlighet är svårt nedsatt, kan man använda dessa ”stövlar” för att klämma till om benmusklerna (genom att omväxlande pumpa upp och tömma stövlarna) och på så sätt upprätthålla ett normalt blodflöde.

Blodproppshämmande medel
(antikoagulantia)

Dessa läkemedel minskar blodets levringsförmåga så att risken för blodproppar minskar. Vissa medel ges som injektioner, medan andra tas som tabletter eller kapslar. Din läkare kan ha valt ut en eller flera av dessa förebyggande åtgärder för att minska risken för venös tromboembolism.