Ordlista

AAKUT-test

Ett test för att du enkelt och snabbt ska känna igen en stroke.

Aortainsufficiens

Ofullständig tillslutning av aortaklaffarna, mellan hjärtat och aorta, som hindrar blodet att strömma tillbaka till hjärtat.

Aortastenos

Förträngning av aortamynningen.

Apixaban

Namnet på den aktiva substansen i läkemedlet Eliquis®.

Artros

En sjukdom i lederna som kan vara orsaken till att man behöver en höftprotes.

BBiopsi

Även kallat vävnadsprovtagning, och innebär att man tar prov från levande kroppsvävnad för undersökning.

Biverkan

Alla övriga effekter av ett läkemedel förutom den önskade effekten.

Blisterförpackning

Även kallat blisterkarta. En förpackning med tabletter där varje tablett är inkapslad i en bubbla på en tunn platta.

Blodproppshämmande läkemedel

Även kallat antikoagulantia, är ett läkemedel som minskar blodets levringsförmåga. Levringsförmåga, eller koagulation, är den process som sker när blodet stillar sig och stelnar.

Blodpropp

När man får en blodpropp levrar sig blodet och bildar en propp inuti ett blodkärl. Proppen gör det svårare för blodet att passera genom blodkärlet.

Blodvärde

Förkortas Hb, och avser koncentrationen av ämnet hemoglobin i blodet.

Blödningsrubbning

Även kallat blödarsjuka och innebär att det är fel på blodets förmåga att levra sig, eller koagulera, vilket leder till inre och yttre blödningar.

Brytningstillstånd

Det innebär att du kan få tabletter förpackade i en särskild veckodagsförpackning, som en dosett. Tillståndet att ge ut sådana förpackningar ges av Läkemedelsverket.

DDjup ventrombos

Blodpropp i ett ben.

Dosett

En dosett är ett hjälpmedel för att komma ihåg vilka tabletter som ska tas när, och om dagens tabletter blivit ihågkomna, genom att fördela dosen av tabletter i tidpunkter och/eller dagar.

EEKG

Förkortning för elektrokardiografisk undersökning. EKG är oftast första steget för att identifiera vilken typ av elektrisk oro i hjärtat som orsakar rytmrubbningen.

Elkonvertering

En behandling som innebär att man blir sövd och får en elstöt genom bröstkorgen för att återställa hjärtrytmen om den är ur balans.

Emboli

En blodpropp som vandrar i kroppen.

FFörmaksflimmer

Förmaksflimmer är en hjärtsjukdom som gör att hjärtat slår snabbt och i otakt.

HHöftprotesoperation

En höftprotesoperation innebär att lårbenshuvud, lårbenshals och ledskål ersätts med konstgjorda delar av metall och plast.

IIntermittent pneumatisk kompression

Är ett slags pumpstövlar som med mekanik pumpar blodet genom ett ben genom att pressa ihop benmusklerna.

KKlaffsjukdomar

Är en typ av sjukdom i hjärtat som drabbar de fyra klaffarna som fungerar som ventiler och hindrar blodet från att pumpas i fel riktning.

LLungemboli

Innebär att en blodpropp transporteras upp till lungorna och fastnar där.

MMitralisklaffen

Klaffen mellan vänster förmak och kammare i hjärtat.

NNOAK (Non vitamin-k beroende Oral AntiKoagulantia)

Blodförtunnande läkemedel som används för att förebygga och behandla blodproppar. Kallas även antikoagulantia.

OOregelbunden hjärtrytm

Även kallat hjärtklappning och innebär att hjärtat slår i otakt.

PParoxysmalt förmaksflimmer

Förmaksflimmer som kommer attackvis.

SStroke

Även kallad hjärninfarkt, är ett samlingsnamn för hjärnskador som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan.

Stödstrumpa

Kallas även kompressionsstrumpa och ger support till svullna ben.

VVenös tromboembolism

Venös tromboembolism är en term som omfattar både djup ventrombos och lungemboli.

ÖÖverdosering

Innebär att du tagit mer av ett läkemedel än vad din läkare ordinerat dig.