Varför får man Eliquis® efter höft- eller knäledsoperation?

Eliquis® innehåller den aktiva substansen apixaban och tillhör en grupp av receptbelagda läkemedel som kallas antikoagulantia.

Det finns flera olika typer av antikoagulantia. De har lite olika namn och egenskaper beroende på hur de verkar. En del tar du som tabletter medan andra kan behöva tas med en spruta.

Eliquis® hjälper till att förhindra att det bildas blodproppar genom att blockera ett av de ämnen som gör att blodet koagulerar. Detta ämne kallas faktor Xa. Därför brukar Eliquis® även kallas för en faktor Xa-hämmare (uttalas: faktor 10 a-hämmare). Eliquis® tar du som tablett.

Se en kort film (ca 2 minuter) om din behandling med Eliquis®

Dosering

Ta alltid Eliquis® enligt din läkares ordination.

Så här tar du Eliquis® för att förhindra att blodproppar bildas efter höft- eller knäledsoperationer.

Den rekommenderade dosen är en tablett Eliquis® 2,5 mg två gånger dagligen – till exempel en på morgonen och en på kvällen.

Du ska ta den första tabletten inom 12 till 24 timmar efter operationen.

Knäoperation

Om du har genomgått en större knäoperation tar du vanligen tabletterna i 10 till 14 dagar.

Höftoperation

Om du har genomgått en större höftoperation tar du vanligen tabletterna i 32 till 38 dagar.

Du kan läsa mera om hur du använder Eliquis® på bipacksedeln i din läkemedelsförpackning.

Vad gör du om du glömmer en dos?

Om du glömmer att ta en dos av Eliquis® ska du ta tabletten så fort du kommer på det, sedan ta nästa Eliquis®-tablett på den vanliga tiden och därefter fortsätta som vanligt. Om du känner dig osäker ska du fråga din läkare eller den som sköter din medicinering.

Vad gör du om du har tagit för mycket Eliquis®?

Tala genast om för din läkare eller sjuksköterska om du har tagit mer än den ordinerade dosen av Eliquis®.

Ta med läkemedelsförpackningen till läkaren, även om det inte finns några tabletter kvar. Om du tar mer Eliquis® än rekommenderat så kan du ha en ökad risk för blödningar.

SLUTA INTE ATT TA DIN BEHANDLING UTAN ATT FÖRST DISKUTERA DET MED DIN LÄKARE!

Hur länge ska du ta Eliquis®?

Längden på behandlingen med Eliquis® kan variera, och den beror delvis på varför du fått Eliquis® ordinerat av din läkare.

Blodproppar efter knä- och höftledsoperation

Vid förebyggande av blodproppar efter knä- eller höftledsoperation är behandlingstiden kort och tidsbegränsad. Vanligen ska du ta Eliquis® i 10-14 dagar vid en knäledsoperationen, och mellan 32 och 38 dagar vid en höftledsoperation.

Du ska alltid följa läkarens anvisningar och fortsätta att ta din medicin så länge som din läkare har ordinerat dig att göra det.

Saker att tänka på när du tar Eliquis®

Om du ska genomgå en operation, biopsi eller tandläkarbehandling ska du i förväg tala om för din läkare eller tandläkare att du tar Eliquis®, eftersom du kan behöva sluta ta Eliquis® eller göra ett uppehåll.

Tänk på att berätta för din läkare och tandläkare om du tar några andra läkemedel, inklusive receptfria läkemedel och naturläkemedel (t ex johannesört). Vissa läkemedel och kosttillskott kan nämligen störa den blodförtunnande effekten av Eliquis® och antingen öka risken för blödningar eller göra att läkemedlet får sämre effekt. Du hittar en lista över läkemedel som kan påverka Eliquis® i bipacksedeln i läkemedelsförpackningen.

Du ska inte ta Eliquis® om du är gravid, ammar eller har en leversjukdom eller blödningsrubbning om inte din läkare säger annat efter att ha fått denna information. Kom därför ihåg att berätta för din läkare om något av detta gäller dig.

Använd gärna Eliquis® halsband och plånbokskort. Det är ett bra sätt att uppmärksamma sjukvårdspersonal på att du tar blodförtunnande medicin, om du till exempel skulle råka ut för en olycka i Sverige eller utomlands.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Eliquis® orsaka biverkningar men alla behöver inte få dem. De vanligaste biverkningarna som kan förekomma är olika typer av blödningar, bland annat:

  • i ögonen
  • blåmärken och svullnad
  • blödning från näsan
  • i mage, tarm eller mörkt/svart blod i avföringen
  • blödning från tandköttet
  • blod i urinen (som färgar den skär eller röd)

Precis som andra liknande läkemedel (blodförtunnande medel) kan Eliquis® bidra till blödningar som kan kräva omedelbar läkarvård. Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns här. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket.

Så här går du tillväga för att rapportera en biverkning eller göra en reklamation:

Reklamation:

Om du behöver reklamera ett läkemedel, vänligen kontakta närmaste apotek eller Bristol Myers Squibb på telefonnummer 08- 585 07 304 eller via e-post: medinfo.sweden@bms.com

Biverkning:

För att rapportera en biverkning hänvisar vi till Läkemedelsverket eller till Bristol Myers Squibb på telefonnummer 08- 585 07 304 eller via e-post: medinfo.sweden@bms.com eller till Pfizer AB på telefonnummer 08- 550 520 00.