Dosering

Ta alltid Eliquis® enligt din läkares ordination.

Hur du tar Eliquis® vid förmaksflimmer


Eliquis® måste vid förmaksflimmer alltid tas två gånger om dagen, till exempel en gång på morgonen och en gång på kvällen. Försök att ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag.

För att göra det lättare att komma ihåg kanske du kan försöka ta tabletterna i samband med något som du alltid brukar göra två gånger om dagen.

Den vanliga dosen för Eliquis® är en 5 mg-tablett två gånger om dagen (Vissa patientgrupper kan ordineras halva dosen, 2,5 mg, två gånger om dagen av sin läkare).

Du ska svälja Eliquis®-tabletten med ett glas vatten. Du kan ta den med eller utan mat. Tabletten kan krossas om du har svårt att svälja.

Vid behov kan du ta ut Eliquis®-tabletterna ur blisterförpackningen och lägga dem i en dosett.

Hur du tar Eliquis® vid behandling av proppar i ben eller lunga

Du skall alltid ta Eliquis® enligt din läkares ordination. Vid behandling av proppar i ben eller lunga är det vanligaste att du tar dina tabletter enligt följande:

VANLIGAST är att du skall ta två tabletter om 5 mg på morgonen och två tabletter om 5 mg på kvällen under 7 dagar.

Sedan halverar du mängden tabletter och tar EN tablett om 5 mg morgon och kväll så länge som din läkare ordinerat dig att ta, men vanligtvis minst 3-6 månader.

Om du har haft upprepade blodproppar kan du behöva ta ditt blodförtunnande läkemedel i flera år. Sluta inte förrän din läkare säger att du skall, allt för att minska risken för dålig behandlingseffekt och risken för återfall. 

Du kan läsa mera om hur du använder Eliquis® på bipacksedeln i din läkemedelsförpackning.

Vad ska jag göra om jag glömmer en dos?

Om du glömmer att ta en dos av Eliquis® ska du ta tabletten så fort du kommer på det, sedan ta nästa Eliquis®-tablett på den vanliga tiden och därefter fortsätta som vanligt. Om du känner dig osäker ska du fråga din läkare eller den som sköter din medicinering.

Vad ska jag göra om jag har tagit för mycket Eliquis®?

Om du har tagit mer än den ordinerade dosen av Eliquis® hittar du det du behöver veta under överdosering.