Din sjukdom

Din läkare har förskrivit Eliquis® för någon av dessa anledningar:

  • förebygga blodproppar till följd av förmaksflimmer
  • förebygga ny blodpropp i ben eller lunga
  • för att minska risken för blodproppar efter att du genomgått höft- eller knäledsoperation

Eliquis® innehåller den aktiva substansen apixaban och tillhör en grupp av receptbelagda läkemedel som kallas antikoagulantia (blodförtunnande medel). Eliquis® hjälper till att förhindra att det bildas blodproppar genom att blockera ett av de ämnen som gör att blodet koagulerar (faktor Xa).

Här hittar du information om din sjukdom kopplad till Eliquis®.