Förmaksflimmer

Förmaksflimmer är en hjärtsjukdom som gör att ditt hjärta slår snabbt och i otakt.

Många människor med förmaksflimmer märker inte några symptom, men du kan känna av en snabb och/eller oregelbunden hjärtrytm. (vissa människor beskriver det som ”hjärtklappning”). Andra möjliga symptom kan vara:

 • trötthet
 • andfåddhet
 • bröstsmärta
 • yrsel

Förmaksflimmer kan förekomma som separata “episoder”, som varar från några minuter upp till flera dagar. Detta kallas “paroxysmalt förmaksflimmer”, vilket helt enkelt betyder “förmaksflimmer som kommer attackvis”. Det finns också förmaksflimmer som kan beskrivas som “ihållande” eller “permanent”. Det betyder att flimmret finns hela tiden.

Förmaksflimmer beror på att de celler som styr dina hjärtslag inte fungerar som de ska. Det gör att hjärtats naturliga takthållare blir satt ur spel så att den inte kan kontrollera hjärtats rytm.

Vid förmaksflimmer kan de båda övre hjärtrummen inte dra ihop sig ordentligt, och därför kan inte blodet pumpas ut som vanligt. Ett sådant hjärtrum kallas ett förmak, och det är därför det heter förmaksflimmer.

De övre hjärtrummen

Orsaken till förmaksflimmer

Den exakta orsaken till förmaksflimmer är inte helt klarlagd, men risken ökar när man blir äldre. Det kan till exempel förekomma vid:

 • högt blodtryck
 • förträngning/stopp i de blodkärl som försörjer hjärtat
 • hjärtinfarkt
 • medfödd hjärtsjukdom eller efter en hjärtoperation
 • hög tobakskonsumtion1
 • hög kaffekonsumtion1
 • alkoholöverkonsumtion1
 • känslomässig stress1
 • hjärtsvikt1
 • hypertyreos (överproduktion av sköldkörtelhormon)1

Referens: 1177 Råd om vård. Hämtad 11 april 2013 från:
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Formaksflimmer-attackvis/

AF

Vad kan förmaksflimmer leda till?

Den största risken med förmaksflimmer är stroke.

Eftersom blodet inte pumpas ut på rätt sätt från hjärtat, kan det ansamlas i hjärtat och bilda ett koagel, som är en ansamling med levrat blod. Om koaglet lämnar hjärtat och tar sig ut i de små blodkärlen i hjärnan blockeras blodflödet vilket leder till en stroke.

Personer med förmaksflimmer löper större risk att drabbas av stroke än personer som inte har förmaksflimmer.

Vilka symptom får man vid en stroke

En stroke kan komma plötsligt och få effekter både på kort och lång sikt. Du måste agera snabbt, så här är några enkla saker att vara uppmärksam på, som kan hjälpa dig att känna igen en stroke.

Testa stroke med AKUT-test

ANSIKTE

Ansiktsförlamning? Le och visa tänderna. Är personen sned i ansiktet? Hänger mungipan? RING 112

KROPPSDEL

Förlamning i en arm? Lyft armarna och håll kvar i 10 sekunder. Har personen tecken till svaghet/förlamning i någon arm? RING 112

UTTAL

Svårigheter att tala, läsa eller förstå tal? Säg meningen: “Det är vackert väder idag”. Har personen svårt att hitta ord, säga rätt ord eller talar sluddrigt? RING 112

TID

Symtomen kommer plötsligt och måste behandlas snabbt!

Andra symptom kan vara svaghet eller domningar/förlamning i ena halvan av kroppen, synbortfall eller dimsyn på det ena eller båda ögonen, förvirring, yrsel eller ostadighet. Om du märker något av de här symptomen måste du genast kontakta läkare.