Om Eliquis

Eliquis® är ett receptbelagt läkemedel som minskar proppbildning i blodet. Denna typ av läkemedel kallas antikoagulantia och minskar blodets leveringsförmåga.

Läkemedlet hjälper till att:

  • Förebygga blodproppar som kan orsaka stroke om du har förmaksflimmer
    Om du har förmaksflimmer har din läkare noggrant bedömt din risk att få en stroke och har beslutat att ordinera det blodförtunnande läkemedlet Eliquis® för att minska din risk att få stroke.
  • Behandla blodpropp i ben eller lunga
    Syftet med Eliquis® är att hjälpa kroppen att lösa upp proppen så att blodkärlet öppnas igen och dessutom minska risken för nya proppar.
  • Förebygga blodproppar som kan uppstå som en följd av knä- eller höftledsoperation.
    Syftet med Eliquis® är att förebygga att blodproppar bildas efter operationen.