Ordlista

A

AKUT-test

Ett test för att du enkelt och snabbt ska känna igen en stroke.

Apixaban

Namnet på den aktiva substansen i läkemedlet  Eliquis®.

Artros

En sjukdom i lederna som kan vara orsaken till att man behöver en höftprotes.

B

Biopsi

Även kallat vävnadsprovtagning innebär tagning av prov från levande kroppsvävnad för undersökning.

Biverkan

Alla övriga effekter av ett läkemedel förutom den önskade effekten.

Blisterförpackning

Även kallat blisterkarta, är en förpackning för tabletter där varje tablett är inkapslat i en bubbla på en tunn platta.

Blodförtunnande läkemedel

Även kallat antikoagulantia, är ett läkemedel som minskar blodets levringsförmåga. Levringsförmåga, eller koagulation, är den process som sker när blodet stillar sig och stelnar.

Blodpropp

När man får en blodpropp levrar sig blodet och bildar en propp inuti ett blodkärl. Proppen gör det svårare för blodet att passera genom blodkärlet.

Blodvärde

Förkortas Hb, brukar man kalla koncentrationen ämnet hemoglobin i blodet.

Blödningsrubbning

Även kallat blödarsjuka är fel på blodets förmåga att levra sig, eller koagulera, vilket leder till inre och yttre blödningar.

Brytningstillstånd

Det innebär att du kan få tabletter förpackade i en särskild veckodagsförpackning, som en dosett. Tillståndet att ge ut sådana förpackningar ges utav Läkemedelsverket.

D

Djup ventrombos

Innebär blodpropp i ett ben.

Dosett

En dosett är ett hjälpmedel för att komma ihåg vilka tabletter som ska tas när och om dagens tabletter blivit ihågkomna genom att fördela dosen av tabletter i tider och/eller dagar.

E

EKG

Förkortning för elektrokardiografisk undersökning. EKG är oftast första steget för att identifiera vilken typ av elektrisk oro i hjärtat som orsakar rytmrubbningen.

Elkonvertering

Det är en behandling som innebär att man blir sövd och får en elstöt genom bröstkorgen för att återställa hjärtrytmen om den är ur balans.

Emboli

En blodpropp som vandrar i kroppen.

F

Förmaksflimmer

Förmaksflimmer är en hjärtsjukdom som gör att ditt hjärta slår snabbt och i otakt.

H

Höftprotesoperation

En höftprotesoperation innebär att lårbenshuvud, lårbenshals och ledskål ersätts med konstgjorda delar av metall och plast.

I

Intermittent pneumatisk kompression

Är en slags pumpstövlar som med mekanik pumpar blodet genom ett ben genom att pressa ihop benmusklerna.

K

Klaffsjukdomar

Är en typ av sjukdom i hjärtat som drabbar de fyra klaffarna som fungerar som ventiler och hindrar blodet från att pumpas i fel riktning.

L

Lungemboli

Innebär när en blodpropp transporteras upp till och fastnar i lungorna.

O

Oregelbunden hjärtrytm

Även kallat hjärtklappning är när hjärtat slår i otakt.

P

Paroxysmalt förmaksflimmer

Förmaksflimmer som kommer attackvis.

S

Stroke

Även kallad hjärninfarkt, är ett samlingsnamn för hjärnskador som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan.

Stödstrumpa

Även kallat kompressionsstrumpa ger support till svullna ben.

V

Venös tromboembolism

Venös tromboembolism är en term som omfattar både djup ventrombos och lungemboli.

Ö

Överdosering

Innebär om du tagit mer av ett läkemedel än vad din läkare ordinerat dig.