Information för dig
som behandlas med Eliquis®

På eliquispatient.se får du svar på frågor om din behandling, om läkemedlet Eliquis och information om orsaken till din behandling.

Utforska sajten