Till dig som behandlas med Eliquis® vid blodpropp, vid förmaksflimmer eller efter en operation

Om du behandlas med eller ska börja behandlas med Eliquis® har du säkert frågor och funderingar. På de här sidorna får du hjälp att förstå din sjukdom och hur Eliquis® fungerar. Lär dig mer om blodpropp, förmaksflimmer och förebyggande behandling vid operation. Under varje avsnitt hittar du även patientstöd med bland annat Blodproppsskolan som steg för steg ger dig mer kunskap.